Outplacement

 

OUTPLACEMENT

Outplacement

Outplacement is de begeleiding van een ontslagen werknemer die als doel heeft de werknemer zo snel mogelijk aan een nieuwe betrekking te helpen. Deze begeleiding moet verplicht worden aangeboden aan ontslagen werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De werkgever dient hiervoor zelf het initiatief te nemen.

De dienstverlening inzake outplacement werd geregionaliseerd. U kan hiervoor terecht bij de regionale vormingscentra:

https://www.horecaforma.be/