Fiscale fiches

Toekenning subsidie 2021

Verdeling overheidssubsidie

Verdeling subsidie

UPDATE: De eindejaarspremie 2021 en de COVID-subsidie

Als werkgever uw rekeningnummer meedelen of wijzigen : enkel via de portaalsite

Sectorale Sociale Gids Horeca

Privacy - GDPR

Uw rekeningnummer meedelen aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca … ook elektronisch !

Uniformisering aangifteformulier – update XML-aangifteformaat

Formulieren syndicale premie

Sluitingsdagen 2022

Coronavirus - uitstel maandelijkse voorafbetalingen

Vakantiegeld arbeiders

Horecafonds verzendt formulieren syndicale premie